لاغری

زیان جلق زدن زودتر از همه در فاعل با لاغری او آشکار می گردد. بمرور که فاعل بکار جلق مشغول می شود، به تدریج گوشت بدنش آب می شود و لاغری و شل شدن گوشتها جای آن را می گیرد. در نتیجه همین لاغری که سیاهی چهره و کبودی عیان می گردد و شما به سهولت می توانید به دقیق شدن در چهره او ادراک کنید که جلق می زند. در زنانی که جلق می زنند رانها شل و بی رونق می شود وجز اسکلتی باقی نمی ماند. لاغری روز به روز افزایش می یابد تا جایی که از فاعل جز پوست و استخوان چیزی باقی نمی ماند و هیچ دارویی نمی تواند جبران این ضعف عمومی را بکند.

سستی اعصاب

ضعف عصبها، ناراحتی عمومی، عدم تحمل، از خصائص کسانی است که جلق می زنند.این طبقه هرگز قادر نیستند در برابر حوادث تحمل کنند و اراده خود را بدست آورند و بر اوضاع حاکم شوند. زبون و زود رنج و عصبی هستند. چون کار دستگاههای عصبی را با فشار بر آنها نا منظم کرده اند، این دستگاهها نمی توانند به خوبی کارهای خود را انجام دهند. روشن است سستی اعصاب چه ناملایماتی را ایجاد خواهد کرد. از مکانهای شلوغ بیزارند، چون مغز آنها نمی تواند شلوغی زیاد را تحمل نماید.

لرزش بدن

تردیدی نیست کسانی که جلق زده اند، دچار لرزش شده اند. لرزش قسمتی از بدن و یا نمانی آن برای معتادین بجلق حتمی است. دستها میلرزد و قرار ندارد. منتهی این لرزش در همه و همه جای بدن یکسان نیست. دستها زودتر از جاهای دیگر بدن به این نقص بر می خورد. به طور مثال یک لیوان آب به دست کسانیکه که معتاد به جلق هستند بدهید و از سایه آن بر روی دیوار در آفتاب ببینید که چقدر دست آنها لرزش دارد. عاقبت این لرزش عمومی برای کسانی که دست از عمل شیطانی خود بر ندارند چنین است که: به فلج قسمتی از بدن و یا فلج عمومی بدن مبتلی خواهند شد و در ازاء این خوشیهای نادوام چاره ندارند جز اینکه خود را به گروگان بگذارند.

خمیدگی پشت

ستون فقرات پشت معتادین به جلق خمیده می شود. اینها در ابتدای جوانی مانند پیران خمیده و گوژ پشت خواهند شد. هنگام راه رفتن سر را بیش از معمول به جلو خم می کنند و قامت کمانی آنها نظر دیگران به به خود جلب می کند. اثر بار جلق در دوران جوانی همین خم شدن قامت است و علت آن باین مناسبت است که غالب جوانانی که جلق می زنند برای درک لذت در خود فرو می روند و بر اعصاب خود فشار می آورند و در نتیجه کثرت کار ستون فقراتشان کج می شود. استخوانهای تو خالی آنها باید در سنین جوانی برشد و نمو خود دوام دهد . جلق مانع آن است و راه این گوژ پشتی را هموار می سازد.

نابینائی

وقتی اعصاب و جسم بطور کلی ناراحت شد و و ظیفه خود را انجام نداد مسلم است که نقطه ای از بدن از سایر نقاط صدمه می بیند و تجربه نشان داده است که اثر برجسته جلق زدن، گریبان چشم را می گیرد و قوت و نور را از آن سلب می نماید، طوری که طوری که بینائی انها دچار ضعف شدید می شود تا حدی که ناچار می گردند عینک استفاده کنند. غالب معتادین به جلق تاب و تحمل نور شدید را ندارند و چشم انها مانند سایرین قدرت تسلط بر نور را ندارد.

ریزش مو

گر چه ممکن است گفته شود ریزش مو اهمیت چندانی ندارد که در زمره بیماریهای جلق نام برده شود، ولی با اینهمه در نظر بگیرید یکی از علل زیبائی در مرد و خاصه در زن موهای بلند و زیباست. در صورتی که جلق قاتل موهای شماست.

عقیمیت

مداومت در کار جلق و اصرار در اطفای غیر طبیعی شهوت یک نقص بزرگ بمرد و زن می بخشد و آن عقیمیت است. فراوانند مردانی که جلق زده اند و از داشتن نعمت فرزند محروم مانده اند. زیرا خایه های آنها که محل ساختن منی است، بر اثر کثرت جلق از عمل طبیعی خود منحرف شده و دیگر نتوانسته اسپرم بسازد و مرد عقیم مانده است. در مورد برای زنانی که طبق و یا جلق زده اند، باعث افزایش طول دستگاه تناسلی شده و هنگام ازدواج باین علت که منی مرد نتوانسته در محل لازم بریزد، و از مجرای طویل آلت بگریزد و صاحب فرزند نشده اند.

غدد منوی

چون معمولاً کسانی که جلق می زنند، برای پنهان داشتن راز خود ناچارند در نقاط خلوت و دور از انظار بروند و دائماً در هراس هستند، هیچ بعید نیست ضمن کار ناگهان بعلت شنیدن صدای پا از کار خود باز مانند و در همان حال به آنها انزال دست دهد و منی ها بطور کامل دفع شود و در مجرای آلت تناسلی بماند. اینکار در مردان مرض چرک در مجرای آلت را پدید می آوردکه از حیث سوزندگی و ناراحتی شبیه مرض سوزاک است و در زنان جمع شدن این مواد بطور کلی تشکیل غدد منوی را می دهد که شکل رسوب در داخل آلت و در حدود مهبل می ماند و پس از مدتی که زیاد شد باید آنها را با وسایل خاص از بین ببرد و داخل رحم را کوتاژ کند و بتراشد و مواد زائد را دفع نماید. وجود خود این مواد یکی از علل نازائی است که زن را عقیم و نازا می نماید و مانع ابستنی او می شود.

دیوانگی

هیستری و دیوانگی یکی دیگر از عواقب جلق است. مرض هیستری از بدترین امراض و غالباً گریبان زنها را می گیرد. عوارض دیگری هم دارد از قبیل: خفقان قلب که بعید نیست، در صورت ضعف بدن، منجر به مرگ فاعل شود. سرانجامکسانیکه جلق زده اند و نتوانسته اند برنفس خود مسلط شوند، جز جنون و دیوانگی و ابتلای به هیستری چیزی نیست